Het platform

On- en offline vanuit 1 ecosysteem realtime aansturen
De zusterorganisatie VertilinQ biedt producenten, merken en retailers een platform waarin on- en offline inclusief PIM, CMS, POS, CRM, reporting vanuit 1 systeem naadloos wordt aangestuurd. Dit platform is een ecosysteem, gebruikers genieten van een end-to-end ervaring voor het aansturen van alle partners, verkoopkanalen en een breed scala aan producten en diensten via één enkele toegangspoort, zonder het ecosysteem te verlaten. Op deze pagina vind je een aantal voorbeelden.

Het ongoing 4 kwadranten model
Hieronder zie je de vier kwadranten van de cirkel die voor alle retailers en merken gelden. Kwadrant 1 toont de historische resultaten. Op basis daarvan vindt de planning in kwadrant 2 plaats op winkel- merk- en categorieniveau. Nadat de planning is afgerond wordt via de inkoopmodule in kwadrant 3 ingekocht waarna in kwadrant 4 de producten worden geleverd. Daar vindt ook de forecasting plaats op basis van de actuele cijfers. Daarna is het een ongoing proces. Aangestuurd vanuit 1 systeem. 

4 kwadranten model

Door inzet van dit model wordt het kapitaalbeslag in voorraad verlaagd

1. Reporting module
De reporting module is zeer uitgebreid en geeft op ieder gewenst niveau realtime inzicht in de ontwikkelingen van omzetten in waarde en stuks, doorverkoop, omzetsnelheid, marges, voorraad in waarde en stuks, producten, SKU's, kleuren en maten en nog een 50-tal waarden. Deze gegevens kunnen worden opgevraagd op iedere gewenst niveau van winkel, merk, leverancier, categorieën, seizoenen en meer dimensies. Foto's van producten worden standaard toegevoegd aan producten en SKU's.

 

Alle modules draaien op hetzelfde platform en maken gebruik van 1 centrale database. Hierdoor beschikken alle afdelingen over dezelfde gegevens waardoor er in het bedrijf '1 waarheid' is in de getallen van omzet, voorraad, marges e.d. Verschillen in getallen zoals die in veel bedrijven voorkomen die met Excel of vergelijkbare programma's werken zijn hierdoor geëlimineerd. 

Reporting module

Via de muis over het icoon worden productfoto's getoond

2. Planningmodule
De planningmodule biedt vele mogelijkheden. Een seizoen kan top down op het hoogste niveau worden gepland, doorrekening naar lagere niveaus is geautomatiseerd en de merchandise planner ziet eventuele afwijkingen in één oogopslag. De planning kan op winkelniveau, merkniveau of categorieniveau op zeer veel waarden en dimensies worden ingezet. Charts tonen het seizoensverloop in actual, budget, forecast en last year.

Met 1 klik op het weeknummer in de chart zie je in de kolommen de geplande waarden van omzetten, aantallen stuks, Ø in-en verkoopprijs, doorverkoop, winst in bedrag en percentage, eindvoorraad in geldwaarde en stuks en meer van dat soort waarden. Deze module is in ontwikkeling.

Merchandise planning module

Realtime charts geven snel inzicht

3. Inkoopmodule
De inkoopmodule biedt de retailer de mogelijkheid op basis van de planning in te kopen. Inkoopregels kunnen worden gekopieerd, evenals de totaaloverzichten van ingekochte kleuren naar een volgende kleur van datzelfde artikelnummer. De leverancier ontvangt de order geautomatiseerd in het door haar gewenste format. 

 

De productgegevens worden direct in het back-end opgenomen waardoor de retailer maanden de tijd heeft deze te verrijken voordat de producten worden geleverd. Daardoor kunnen de producten direct live worden gezet als ze zijn geleverd. Spaart tijd en is zeer efficiënt.

Inkoop module

Ingekochte producten worden direct in het back-end opgenomen

4. Dynamisch CRM
Het VertilinQ platform is transactioneel gedreven en koppelt iedere transactie op SKU niveau aan de klant. De CRM module kan dynamisch worden ingedeeld in klantgroepen, zowel in 2C als 2B. Ieder bedrijf bepaalt individueel hoe deze klantgroepen worden ingericht. Doorpushen van klantgroepen naar e-mailpakketten biedt de mogelijkheid volledig gepersonaliseerde mails te versturen.

Dynamisch CRM module

Volledig geïntegreerd in het platform

5. Dashboards
Dashboards zijn individueel of voor de gehele organisatie instelbaar. On-en offline informatie is realtime in verschillende of individuele views zichtbaar. Het openingsdashboard toont o.a. realtime bezoekers per uur, conversie, Øbonbedrag. Verder de aandeelpercentages per winkel, per categorie en de omzet en profit van de laatste 7 dagen. Alles aangestuurd vanuit 1 database. 

Quick view dashboard met bovenin realtime bezoekers per uur - conversie - aantal orders - Ø bonbedrag. Daaronder de omzetten per dag en de procentuele verdeling per winkel, merk en categorie.

6. Kort samengevat

  • 1 waarheid, 1 ecosysteem
  • ieder denkbaar kanaal waar de consument koopt kan worden bediend
  • alle partners en kanalen worden vanuit het ecosysteem aangestuurd
  • dynamisch customer centric management
  • endless aisle
  • mobiele point of sale
  • realtime dashboards
  • proven concept, in 2021 verwerkt het platform tientallen miljoenen transacties

Zo ziet ook de Rabobank de toegevoegde waarde van reporting, planning en voorspellende analyses.