Future store

Nieuwe technologieën

De snelheid van de vernieuwingen is voor veel bedrijven bijna niet meer bij te houden. In de huidige tijd worden producent, merk, retailer en consument overspoeld met nieuwe technologieën. In alle sectoren zien we een sterke opmars van digitale noviteiten, of dat nu in de vervoersindustrie, de medische wereld, logistiek, productie of de retail is. Ook overheden en onderwijsinstellingen zien het landschap sterk veranderen. De stad van morgen wordt ontwikkeld, onderwijs digitaliseert.

Om inzicht te geven in deze veranderingsprocessen is in samenwerking met producenten, merken, retailers, leveranciers van innovatieve technische producten de Future Store Arnhem opgezet. Met de store nemen we een kijkje wat er nu allemaal al mogelijk is. Alle innovaties worden vanuit 1 platform centraal aangestuurd en we laten zien hoe online en offline naadloos samensmelt. De opening vond plaats in juni 2019, hier zie je de video van de opening.

Doelstelling

De doelstelling is producent, merk, retailer, student en overheden kennis te laten vergaren van nieuwe technieken, innovatieve technologieën en nieuwe business- en distributiemodellen. Het uitgangspunt is een winkel te creëren waarin de visie van retail 2020 wordt getoond met gebruikmaking van bewezen technologieën die nu al inzetbaar zijn. 

Producent, merk en retailer

Deze groep wordt in besloten sessie kennisverbreding geboden, primair gericht op Nederlandse ondernemingen. Er vinden rondleidingen, open dagen, workshops en ronde tafelgesprekken plaats waarbij kennisuitwisseling het hoofddoel is. 

Onderwijs

Studenten uit Arnhem en Wuhan wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan uitwisselingsprogramma’s die vanuit overheden en bedrijfsleven wordt ondersteund. De ondersteuning kan zowel vakinhoudelijk als financieel via studiebeurzen worden geboden.

Overheden

Overheden kunnen kennismaken met het brede spectrum van de digitalisering van de retail. In veel steden is winkelleegstand ontstaan en zowel herinrichting als invulling van  winkelstraten geniet volop aandacht van stadsbesturen en provincies. De future store biedt volop mogelijkheden de discussie over retailontwikkelingen te koppelen aan het herontwikkelen van de moderne winkelstraat.